Στοιχεία επικοινωνίας
eMail
mailto:mein.wetter@bittkau-md.de
Δικτυακός τόπος
https://bittkau-md.de/startwetter/wetter_ottersleben/Saratoga/Base-World/pwsWD/
Νομικές πληροφορίες
Χρησιμοποιήθηκε υλικό που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα
./license.txt
Λήψη και υποστήριξη
https://pwsdashboard.com